Flaga wojenna

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE POWIĄZANE Z TEMATEM

Flaga wojenna

ODEZWA ROSYJSKIEGO RZĄDU TYMCZASOWEGO DO POLAKÓW / 29 marca 1917 roku /

Polacy !

Dawny rząd polityczny Rosji, źródło Waszej niewoli, a naszej niezgody, jest na zawsze zburzony. Wyzwolona Rosja reprezentowana przez Rząd Tymczasowy śpieszy się złożyć Wam braterskie pozdrowienia, wzywa Was do nowego życia i wolności.

Bracia Polacy !

I dla was wybiła godzina wielkiego rozstrzygnięcia. Wolna Rosja wzywa Was do swych szeregów do walki o wolność narodu. Naród rosyjski, który zrzucił jarzmo przyznaje braterskiemu narodowi polskiemu pełne prawo stanowienia o swym losie z własnej woli. Rząd Tymczasowy współdziała w tworzeniu niepodległościowego państwa polskiego, złożonego z tych wszystkich obszarów, których ludność jest w większości polska, w zamian za rejkomie pokoju w przyszłej przebudowanej Europie. Połączone z Rosją za pomocą wolnej unii militarnej państwo polskie tworzyć będzie mocny wał przeciw naciskowi państw centralnych na narody słowiańskie. Wyzwolony i zjednoczony naród polski sam zadecyduje o formie swych rządów i da temu wyraz w zgromadzeniu konstytucyjnym, które zwołane zostanie do stolicy polskiej, na zasadzie powszechnego prawa wyborczego. Rosyjskie zgromadzenie konstytucyjne będzie miało na celu ostateczne zatwierdzenie tej unii braterskiej. Udzieli ona ponadto zgody na zmiany terytorialne państwa rosyjskiego, które będzie niezbędne do utworzenia Polski we wszystkich dotychczas rozdzielonych jeszcze częściach.

Źródło: www.republika.pl/zdsk


Wstecz do Źródeł

Copyright 2004 © by Home Page : All rights reserved. ®